Co znajduje się w pudełku?

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Wszystko na swoim miejscu

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzić zawartość opakowania okna dachowego i kołnierza. Do instalacji okna potrzebne są dwa opakowania: jedno z samym oknem, a drugie z kołnierzem pasującym do istniejącego pokrycia dachowego.

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić zawartość obydwóch opakowań. Poniżej przedstawiono części, które powinny znajdować się w poszczególnych opakowaniach:

Download